Netwerk 50+ Dongen stopt met zijn activiteiten.

Na vijf jaar succesvol bemiddelen, ondersteunen en stimuleren stopt Netwerk 50+ dongen met zijn activiteiten.

In maart 2013, nadat er een golf van ontslagen over Nederland kwam, werd door John van Riel en Frank v Heteren het initiatief genomen om netwerk 50+ Dongen te starten met het doel om de oudere werkzoekende te helpen met het vinden van een baan.

De eerste inloopavonden waren zeer druk bezocht en eind 2013 hadden we 70 leden. Het kernteam vergaderde wekelijks en bedacht activiteiten die onze leden konden helpen in hun sollicitatieproces.

We hebben trainingen gegeven in het verwoorden van de z.g. elevatorpitch, sollicitatietrainingen inclusief het schrijven van een CV, motivatiebrief en het sollicitatiegesprek. Daarnaast gaven we netwerktrainingen en cursussen voor het effectief gebruik van LinkedIn en Twitter.

Tijdens de inloopochtenden werden veel onderwerpen behandeld door sprekers: Om er een aantal te noemen: Claudia Bouwens (Het Belmeisje), Theo Thomas (Strategie met Ballen), Freeke Mauritz (het CV dat werkt) en Kavita Parsan (Loopbaanswitch)

Ook onderwerpen die niet direct met het vinden van een baan te maken hadden kwamen aan bod zoals “rondkomen met een bijstandsuitkering” en “de gewijzigde wetgeving van het UWV” met sprekers van het UWV en de Gemeente Dongen.

Tijdens een aantal avondsessie hebben we thema’s behandeld zoals “hoe hanteren personeelschefs en uitzendbureaus LinkedIn” en hebben de Dongense politieke partijen kennis gemaakt met onze doelstelling, die zij positief waardeerden.

En natuurlijk niet te vergeten: Een hele dag op 24 mei 2014 in het scoutinggebouw met als thema “Omgaan met werkeloosheid” m.m.v. Egel Weerbaarheid, Out of my Box en 2 Faciltate 4 Best Results.

Het resultaat na deze 5 jaar is dat 76 leden een andere baan hebben gevonden of zelf gestart zijn met een eigen onderneming. Een zeer mooi resultaat.

We merken dat er minder werkzoekenden behoefte hebben om lid te zijn van ons netwerk. Er lijkt geen of nauwelijks meer behoefte te zijn aan trainingen en workshops die wij geven. Tijdens de inloopochtenden wordt er nauwelijks genetwerkt en er komen geen vragen meer over het vinden van een andere baan. Ons ledental is inmiddels gedaald naar 26 exclusief het kernteam.

Wij menen daarom vast te mogen stellen dat de behoefte aan Netwerk 50+ Dongen en de daarbij gegeven ondersteuning bij het vinden van een andere baan, nihil is c.q. elders wordt gevonden.

We willen iedereen die op een of andere manier heeft bijgedragen aan ons netwerk heel hartelijk bedanken en we wensen iedereen die nog op zoek is naar een baan heel veel succes.

 

Namens het Kernteam Netwerk 50 + Dongen,

Bert Verbunt